site-logo

Báo giá in profile

Báo giá in profile – hồ sơ năng lực giá rẻ

TrangIn 200 cuốnIn 300 cuốnIn 500 cuốnIn 1000 cuốnIn 2000 cuốnIn 3000 cuốn
815.000 đ / 1c12.000 đ / 1c8.800 đ/ 1c6.000 đ/1c4.500đ / 1c3.800đ / 1c
1221.500 đ / 1c16.800 đ / 1c10.800 đ / 1c7.500 đ / 1c5.500 đ / 1c4.900 đ / 1c
1629.000 đ / 1c22.500 đ / 1c14.000 đ / 1c9.000 đ / 1c6.900 đ / 1c6.200 đ / 1c
2036.000 đ / 1c25.000 đ / 1c17.200 đ / 1c11.200 đ / 1c8.400 đ / 1c7.300 đ / 1c
2443.000 đ / 1c30.500 đ / 1c20.500 đ / 1c13.200 đ / 1c9.500 đ / 1c8.500 đ / 1c
2852.000 đ / 1c36.000 đ / 1c24.000 đ / 1c15.300 đ / 1c11.000 đ / 1c9.700 đ / 1c
3257.400 đ / 1c40.800 đ / 1c27.500 đ / 1c17.500 đ / 1c12.400 đ / 1c11.000 đ / 1c

 

Lưu ý:

  • Catalog dùng giấy bìa C200, lõi C150, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt.
  • Báo giá trên sai số cho phép là dưới 5%, vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chính xác.
  • Bảng giá cập nhật ngày: 22/04/2014
  • Giá chưa gồm hóa đơn VAT 10%

Với nhu cầu thực tế, nhiều công ty chỉ cần in profile số lượng ít để phục vụ trước mắt nhu cầu của mình với chi phí thấp. Công ty In Tân Nhật Minh đã đầu tư thêm máy in test để phục vụ khách hàng với giá cả hợp lý.

Báo giá in profile số lượng ít

TrangIn 10 cuốnIn 20 cuốnIn 30 cuốnIn 50 cuốnIn 70 cuốnIn 100 cuốn
844.000 đ / 1c40.000 đ / 1c36.000 đ/ 1c30.000 đ / 1c28.000đ / 1c25.000đ / 1c
1254.000 đ / 1c52.000 đ / 1c50.000 đ / 1c48.000 đ / 1c45.000 đ / 1c40.000 đ / 1c
1664.000 đ / 1c60.000 đ / 1c60.000 đ / 1c50.000 đ / 1c45.000 đ / 1c45.000 đ / 1c
2070.000 đ / 1c70.000 đ / 1c70.000 đ / 1c65.000 đ / 1c60.000 đ / 1c55.000 đ / 1c
2484.000 đ / 1c80.000 đ / 1c80.000 đ / 1c72.000 đ / 1c65.000 đ / 1c60.000 đ / 1c
2898.000 đ / 1c90.000 đ / 1c90.000 đ / 1c85.000 đ / 1c70.000 đ / 1c70.000 đ / 1c
32112.000 đ / 1c100.000 đ / 1c100.000 đ / 1c90.000 đ / 1c85.000 đ / 1c80.000 đ / 1c

 

Lưu ý:

  • Profile dùng giấy bìa C250, lõi C200, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt.
  • Báo giá trên sai số cho phép là 5%, vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chính xác.
  • Thời gian giao hàng từ 4-5 ngày. Giá chưa gồm VAT 10%.