site-logo

Báo giá in tiêu đề thư

Báo giá in tiêu đề thư A4SỐ LƯỢNGĐ.GIÁ In 1 màuĐ.GIÁ In 2 màuĐ.GIÁ In 3 màuĐ.GIÁ In 4 màu
TIÊU ĐỀ THƯ A4 ĐỊNH LƯỢNG GIẤY: OF80mgr

Kích thước: 29.7 x 21cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

1000478đ677đ876đ1075đ
2000343đ442đ541đ639đ
3000301đ370đ440đ509đ
4000280đ335đ390đ445đ
5000266đ313đ360đ407đ
10.000235đ265đ295đ326đ
TIÊU ĐỀ THƯ A4 ĐỊNH LƯỢNG GIẤY: OF100mgr

Kích thước: 29.7 x 21cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market

1000536đ735đ934đ1133đ
2000396đ494đ593đ692đ
3000352đ421đ490đ560đ
4000329đ384đ440đ495đ
5000315đ362đ409đ456đ
10.000281đ311đ341đ372đ
TIÊU ĐỀ THƯ A4 ĐỊNH LƯỢNG GIẤY: OF120mgr

Kích thước: 29.7 x 21cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market

1000594đ793đ992đ1191đ
2000448đ547đ646đ745đ
3000402đ472đ541đ610đ
4000379đ434đ489đ545đ
5000364đ411đ458đ505đ
10.000327đ357đ387đ418đ

Chú ý: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT

Một số mẫu tiêu đề thư tham khảo