site-logo

Báo giá in tiêu đề thư

Báo giá in tiêu đề thư A4 SỐ LƯỢNG Đ.GIÁ In 1 màu Đ.GIÁ In 2 màu Đ.GIÁ In 3 màu Đ.GIÁ In 4 màu
TIÊU ĐỀ THƯ A4 ĐỊNH LƯỢNG GIẤY: OF80mgr

Kích thước: 29.7 x 21cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

1000 478đ 677đ 876đ 1075đ
2000 343đ 442đ 541đ 639đ
3000 301đ 370đ 440đ 509đ
4000 280đ 335đ 390đ 445đ
5000 266đ 313đ 360đ 407đ
10.000 235đ 265đ 295đ 326đ
TIÊU ĐỀ THƯ A4 ĐỊNH LƯỢNG GIẤY: OF100mgr

Kích thước: 29.7 x 21cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market

1000 536đ 735đ 934đ 1133đ
2000 396đ 494đ 593đ 692đ
3000 352đ 421đ 490đ 560đ
4000 329đ 384đ 440đ 495đ
5000 315đ 362đ 409đ 456đ
10.000 281đ 311đ 341đ 372đ
TIÊU ĐỀ THƯ A4 ĐỊNH LƯỢNG GIẤY: OF120mgr

Kích thước: 29.7 x 21cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market

1000 594đ 793đ 992đ 1191đ
2000 448đ 547đ 646đ 745đ
3000 402đ 472đ 541đ 610đ
4000 379đ 434đ 489đ 545đ
5000 364đ 411đ 458đ 505đ
10.000 327đ 357đ 387đ 418đ

Chú ý: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT

Một số mẫu tiêu đề thư tham khảo

Contact Me on Zalo
0977.311.359